Úvod

Tak tedy Vám píšu tento úvodník. Měli byste vědět, že je to velice profesionální chrámový sbor. Proč? No, řekněme, že nemá jenom nadání, ale i jistou výsadu zpívat Bohu. Pojďme si říct několik zajímavých informací o nich...


19.2.1998 Založení chrámového sboru

Chrámový sbor byl založen v únoru 1998.Sbormistryní, která vzala tento těžký úkol na sebe , se stala Ing. Liána Vinklárková za velké podpory varhaníka MUDr. Jana Hradila. Na první zakládající schůzku přišli tito členové:

Kamrádová Alena,  Dudová Anna,  Jakšová Ida,  Kostřebová Hilda,  Žáková Marie,  Kolarčíková Hana,  Meinhardová Anna,  MUDR. Nedvědová Ilona,  Polnická Miroslava,  Miechová Jana,  Vavříková Pavla,  Lukášková Martina,  Rykaluková Jarmila,  Nepilová Helena,  Jašíková Irena,  Rykaluková Eva,  Meislová Libuše,  Meislová Jiřina,  Změlíková (Michalíková) Martina,  Ing. Vinklárková Liána


Kostřeba Josef,  Meisel Jan,  Meinhard Jáchym,  Herudek Richard,  Polnický Jiří,  Škobránek Alfréd,  Kamrád Marek,  Vitásek Arnold,  MUDr. Hradil Jan


Během celého měsíce února a března jsme se pilně připravovali na naše první vystoupení v našem chrámě, které se uskutečnilo o Velikonočních svátcích. Zpívali jsme na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a neděli Velikonoční. Vše dopadlo velmi dobře. Během zkoušek nám došlo i pozvání na první setkání chrámových sborů Hlučínska, které se má uskutečnit 21.6.1998 v Dolním Benešově, což u nás vyvolalo úsměv, ale bylo i výzvou k tomu, abychom něco dokázali.


TAKŽE SE TĚŠÍME :o)


Jak nás kontaktovat?

sborchuchelna@seznam.cz


Autoři

Knižní podobu kroniky píše : Jáchym Meinhard

V elektronickou podobu převádí : Martina Změlíková


Vysvětlení pojmů

DYNAMIKA není nauka o výbušninách, ale škála hlasitostí

P ... neznamená pomalu, ale piano, čili potichu

MF ... meznamená mikrofon, ale mezzoforte, čili středně hlasitě

F ... neznamená fofrem, ale forte, čili hlasitě

FP ... neznamená furt pryč, ale fortepiano, čili rychlá změna dynamiky

PP ... neznamená přiškrcené plíce, ale pianissimo, čili velmi tiše

FF ... neznamená fialový frňák, ale fortissimo, čili velmi hlasitě

FINE ... neznamená ,,fajně", ale konec


DESATERO CHRÁMOVÉHO SBORU CHUCHELNÁ

1. Choď na zkoušky včas, abys stihl najít vchod, kterým se v daný den do kostela vchází.

2. Nezapomeň si vzít noty, brýle a zuby, aby sis je nemusel vypůjčovat od souseda.

3. Pokud se stane, že má tvůj zpěvní hlas chvíli pauzu, chovej se tiše, abys nerozčílil varhaníka.

4. Jestliže varhaník během zkoušky usne vyčerpáním, umlkni zcela a počkej až se probudí.

5. Jsi-li pokárán, ber to jako radostnou zvěst, že si tě konečně někdo všiml.

6. Nedýchej na notových čarách a pokud dirigent výslovně nenařídí sborový dech, raději nedýchej vůbec.Jestliže spatříš, že některý z tvých kolegů zmodral a klesá jeho intonace, ulož ho na bezpečné místo a pokračuj ve zpěvu.

7. Při zpěvu nesleduj nohy svých sousedů, ale ruce dirigenta. Noty drž vysoko, ale neschovávej se za ně, dirigent stejně ví, že to neumíš.

8. Při zpěvu zapoj bránici, hlasivky, lícní dutiny a mozek, vše ostatní můžeš v daný moment odpojit.

9. Varhaník a dirigent mají vždycky pravdu, pokud se snad jejich názory liší, hezky se na ně usmívej a zpívej si co chceš.

10. Budeš-li tyto rady dodržovat, pak po každé zkoušce poděkuj Pánu Bohu, že jsi z nich ještě nezmagořil.


,,DESATERO" BY MĚL KAŽDÝ ČLEN SBORU ZNÁT A DODRŽOVAT !!! :o)

Zpět nahoru